top of page

Privacyverklaring

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

Artikel 1 – Gegevens

1.1 Olijke Vriendjes vraagt uitsluitend om gegevens die zij nodig hebben voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden.

1.2 Bij het invullen van het contactformulier, heeft Olijke Vriendjes de volgende gegevens nodig:

 • Naam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Voor een correcte beantwoording, is het mogelijk dat Olijke Vriendjes om aanvullende gegevens vraagt (zoals gegevens m.b.t. de hond of de adresgegevens).

1.3 De bovengenoemde gegevens (conform artikel 1.2) zullen niet gebruikt worden voor het verspreiden van een nieuwsbrief of worden gedeeld met andere bedrijven (zoals beschreven in artikel 3).

1.4 Bij het vestrekken van de opdracht, vindt er een kennismakings- / intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek vraag Olijke Vriendjes om de volgende gegevens:

 • Gegevens m.b.t. de eigenaar / eigenaren (naam, adresgegevens en contactgegevens)

 • Gegevens m.b.t. de aansprakelijkheidsverzekering en dierverzekering;

 • Gegevens m.b.t. de hond (ras, geslacht, leeftijd, chip, inentingen, gezondheid en gedrag);

 • Gegevens m.b.t. de woning (beveiliging, overige huisdieren en overige personen in de woning);

 • In geval van betaling door automatische incasso, gegevens m.b.t. de bankrekening (naam en rekeningnummer).

1.5 De bovengenoemde gegevens (conform artikel 1.4) zullen door Olijke Vriendjes gebruikt worden voor het uitlaten van de honden en de facturatie hiervan.

1.6 De bovengenoemde gegevens (conform artikel 1.4) zullen door Olijke Vriendjes gebruikt worden voor het versturen van belangrijke mededelingen zoals:

 • Afwezigheid vanwege vrije dagen of vakantie;

 • Afwezigheid vanwege ziekte of persoonlijke omstandigheden;

 • Wijzigingen in de werkwijze van Olijke Vriendjes;

 • Noemenswaardig nieuws dat geen betrekking heeft op de werkzaamheden, maar wel leuk zijn voor klanten om te weten. Deze berichten zullen tot een minimum beperkt worden.

 • Overige informatie met betrekking tot de werkzaamheden van Olijke Vriendjes, die voor een de opdrachtgever belangrijk kunnen zijn.

1.7 Alle gegevens van een opdrachtgever worden bewaard zolang Olijke Vriendjes werkzaamheden uitvoert voor de desbetreffende opdrachtgever. Na het beëindigen van de opdracht, zullen deze gegevens nog minimaal 1 jaar bewaard worden (tenzij hierover andere afspraken gemaakt worden).

 

Artikel 2 – Betrokken bedrijven

2.1 Buiten de medewerkers van Olijke Vriendjes, kunnen de volgende partijen toegang krijgen tot de klantgegevens:

 • De door Olijke Vriendjes aangewezen boekhouder;

 • De door Olijke Vriendjes aangewezen juridisch adviseur en / of advocaat;

 • Het door Olijke Vriendjes aangewezen incassobureau.

2.2 De boven genoemde partijen krijgen uitsluitend toegang tot de klantgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor zij opdracht hebben gekregen van Olijke Vriendjes.

2.3 Met alle bovengenoemde partijen, anders dan Olijke Vriendjes, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

2.4 Gegevens worden niet doorgegeven aan andere bedrijven, tenzij de (voormalig) opdrachtgever hier een verzoek voor indient (conform artikel 4.4 van deze verklaring).

 

Artikel 3 – Beveiliging

3.1 Alle contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) worden opgeslagen in een database die beveiligd is met een wachtwoord.

3.2 Alle formulieren die tijdens een kennismakingsgesprek ingevuld worden, worden zo snel mogelijk in gescand. Wanneer de papieren formulieren gescand zijn, zullen deze vernietigd worden door middel van een papiervernietiger.

3.3 Alle digitale gegevens worden opgeslagen op een computer van Olijke Vriendjes en een online cloudserver. Zowel de computer als de cloudserver zijn beveiligd met een wachtwoord.

3.4 In het geval van een datalek zullen de desbetreffende opdrachtgevers en de Autoriteit Persoonsgevens hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden.

 

Artikel 4 – Rechten van klant / opdrachtgever

4.1 De (voormalig) opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen gegevens in te zien bij Olijke Vriendjes.

4.2 De (voormalig) opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen gegevens te laten wijzigen door Olijke Vriendjes.

4.3 De (voormalig) opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen gegevens te laten verwijderen door Olijke Vriendjes.

4.4 De (voormalig) opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen gegevens door Olijke Vriendjes door te laten sturen naar een door de (voormalig) opdrachtgever aangewezen bedrijf of organisatie.

4.5 Wanneer het wijzigen of verwijderen van gegevens ervoor zorgt dat de werkzaamheden niet meer correct uitgevoerd worden, heeft Olijke Vriendjes het recht om de opdracht te beëindigen.

bottom of page